RACHUNKOWOŚĆ

 

Rachunkowość i Finanse

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

 • Konsultacje księgowe

 • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

 • Prowadzenia ewidencji VAT – zakupu i sprzedaży

 • Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego

 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Sporządzania deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT

 • Planowanie i optymalizacja podatkowa

 • Sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i NBP

Płace i Kadry

 • Obliczanie listy płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) oraz składanie odpowiednich deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-4R

 • Prowadzenie rozliczeń oraz spraw związanych z ZUS

 • Doradztwo i konsultacje w zakresie prawa pracy

 

 

 

Biuro udziela pomocy w otworzeniu nowej firmy, w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania – prowadzimy bieżącą analizę rzetelności dokumentacji pod względem podatkowym