DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego

  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe

  • reprezentowanie podatników w trakcie postępowania kontrolnego

  • zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi

  • sporządzenie skarg i reprezentowanie podatników w toku postępowania przed sądami administracyjnymi

  • odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego

  • optymalizacja obciążeń podatkowych

  • doradztwo w sprawach karno-skarbowych